Башкы бет

«Кыргызмобайл компаниясы» ЖЧКсы (мындан ары - Компания) 2011-жылдын 27-июлунда түзүлгөн. 2019-жылдын 21-январындагы кезексиз жалпы чогулушунда «Кыргызмобил компаниясы» ачык акционердик коомунун акционерлери компаниянын төлөм уюму катары ишин андан ары ишке ашыруу үчүн ААКдан ЖЧКга айландыруу чечимин кабыл алышты. Күбөлүк №117416-3301-ООО 18-ноябрь 2019-ж.

«Кыргызмобайл компаниясы» ЖЧКсынын юридикалык дареги: 720011 көч. Суюмбаева 123, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы.

Коомдун мүчөлөрү болуп төмөнкүлөр саналат:
· Компаниянын уставдык капиталынын 99,75%ын түзгөн номиналдык наркы 10 074,8 миң сом болгон үлүшкө ээ болгон «Альфа Телеком» ЖАК.
· Коомдун уставдык капиталынын 0,25%ын түзгөн номиналдык наркы 25,2 миң сом болгон үлүшкө ээ болгон «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду».

Төлөм системасынын оператору катары иш жүргүзүү укугуна Улуттук банктын 2020-жылдын 8-январында № 3028080120 лицензиясы Төлөм уюму катары иштөө укугуна Улуттук банктын 2020-жылдын 8-январында № 2027080120 лицензиясы.

Финансылык отчеттор