CashBack

MegaPay`ден QR аркылуу каалаган төлөм аткарып, Cashback алыңыз.

https://landing.megapay.kg/media/promotions/cashbacks/CashBackInfo/cashback-qr-bg.png

Кешбэкти мобилдик тиркемеде каалаган кызматтардын акысын төлөөгө жумшаса болот

https://landing.megapay.kg/media/promotions/cashbacks/CashBackInfo/cashback-bonus-bg.png
ОГМАП
Кешбэк 1%
При оплате за пополнение транспортной карты г. Ош с баланса телефона через MegaPay, начисляется кешбэк 1%.
БССУ для пожилых и ЛОВЗ (ежем. взнос)
Кешбэк 1%
При совершении платежа в пользу Бишкекского социального стационарного учреждения для пожилых лиц и ЛОВЗ с баланса телефона через MegaPay начисляется кешбэк в размере 1%.
РЦПН
Кешбэк 1%
Оплачивайте за услуги Республиканского центр психиатрии и наркологии (нарколог, психиатр; мед. осмотр нарколог, мед. осмотр психиатр) с баланса телефона через MegaPay и получайте кешбэк 1%.
Аль Барака
Кешбэк 5%
Оплачивайте с баланса телефона через MegaPay в чайхане «Аль Барака» и получайте кешбэк 5%.
Элит Стом
Кешбэк 5%
Оплачивайте с баланса телефона через MegaPay в стоматологической клинике «Элит Стом» и получайте кешбэк 5%.
Кыргыз Куурдак
Кешбэк 5%
Оплачивайте с баланса телефона через MegaPay в заведении «Кыргыз Куурдак» и получайте кешбэк 5%.
Кореана
Кешбэк 5%
Оплачивайте с баланса телефона через MegaPay в «Кореана Караоке», «Кореана на Юнусалиева 127» и получайте кешбэк 5%.
Полезные курсы
Кешбэк 1%
Оплачивайте за услуги международного образовательного центра "Полезные курсы" с баланса телефона через MegaPay и получайте кешбэк 1%.
кафе Столичный
Кешбэк 5%
Оплачивайте с баланса телефона через MegaPay в кафе «Столичный» и получайте кешбэк 5%.
Uz.samsa.uz
Кешбэк 5%
Оплачивайте в заведении "Uz.samsa.uz" через MegaPay и получайте кешбэк 5%.
Детсады питание
Кешбэк 1%
Оплачивайте за питание в государственных детских садах через MegaPay и получайте кешбэк 1%.
г. Джалал-Абад
г. Ош
г. Баткен
г. Бишкек, Ленинский район
г. Бишкек, Первомайский район
г. Бишкек, Свердловский район
Детсады ремонт
Кешбэк 1%
Оплачивайте за ремонт в государственных детских садах через MegaPay и получайте кешбэк 1%.
г. Джалал-Абад
г. Ош
г. Бишкек, Ленинский район
г. Бишкек, Первомайский район
г. Бишкек, Свердловский район

1. Ушул Шарттар Кэшбэк акциясын (мындан ары − Акция деп аталат) өткөрүүнүн тартибин аныктайт. Акциянын уюштуруучусу: «Кыргызмобайл компаниясы» ЖЧК, жайгашкан жери: Бишкек ш., Сүйүмбаев көч. 123, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 01.08.2020-ж. № 3028020120 лицензиясы, 08.01.2020-ж. № 2027080120 лицензиясы (мындан ары – Уюштуруучу).

2. Акцияны өткөрүүнүн мөөнөтү: 01.04.2024-ж. – 30.06.2024-ж. чейин.

3. Кешбэк – Акцияны өткөрүү мезгилинде QR MegaPay жана MegaPay тиркемеси аркылуу товарларды/кызматтарды сатып алуу үчүн төлөм жүргүзгөн MegaPay тиркемесинин колдонуучусуна ушул Эрежелердин шарттарында акча каражаттарын кайтарып берүү.

4. MegaPay тиркемесинин идентификацияланган колдонуучусу Акциянын катышуучусу боло алат. Бир колдонуучуга бир календардык айда берилүүчү максималдуу кэшбэктин суммасы 2000 сомду түзөт.

5. Кешбэк MegaPay тиркемесинин колдонуучусунун MEGA жеке эсебине төлөм жүргүзүлгөн күндөн тартып 24 сааттын ичинде которулат.

6. Кэшбэк каалаган сатып алуу суммасына чегерилет. Кэшбэктин суммасы календардык айдагы кэшбэктин максималдуу суммасынан ашпоого тийиш.

7. MegaPay’ден берилүүчү кэшбэктин өлчөмү төлөнүүчү кызматка же сервиске жараша транзакциянын суммасынын 5%ына чейин жетет.

8. Акция боюнча кешбэк https://megapay.kg/ сайтынын “Кэшбэк” бөлүмүндө жана MegaPay тиркемесинин “Кэшбэк” бөлүмүндө көрсөтүлгөн өнөктөштөрдүн кызмат көрсөтүүлөрү аркылуу, жана да алардын төлөм түйүндөрүндө MEGA номеринин балансынан QR-коддун жардамы менен аткарылган жана MegaPay тиркемеси аркылуу төлөнгөн сатып алуулар үчүн берилет.

9. Эсептелген кэшбэктердин суммасын MegaPay тиркемесинин “Кэшбэк” бөлүмүнөн көрүүгө болот.

10. Акциянын Уюштуруучусу, Уюштуруучунун пикири боюнча, Катышуучунун шектүү иш-аракеттеринин, анын ичинде террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, жана да Акциянын шарттарын бузууга шектенүүнүн негизинде, Катышуучуну Акцияга катышуудан четтетүүгө же чектөөгө укуктуу, ошондой эле Оператор тарабынан аныкталган Катышуучунун алдамчылык аракеттеринин негизинде ар кандай шектүү Төлөмдөрдү жокко чыгарууга укуктуу.

11. Эгерде MegaPay тиркемесинин колдонуучусу төлөмдү жокко чыгарса, чегерилген кэшбэк жокко чыгарылат.

12. Кэшбэк төмөндөгү учурларда эсепке алынбайт:
12.1. MegaBlack виртуалдык картасы, MEGA ЭЛКАРТ жана байланыштырылган банк карталары аркылуу төлөөдө;
12.2. Үчүнчү тараптын банктарынын же төлөм системаларынын тиркемелери боюнча QR MegaPay аркылуу төлөөдө;
12.3. Үчүнчү тараптын банктарынын же төлөм системаларынын тиркемелери боюнча MegaPay тиркемеси аркылуу төлөөдө;
12.4. Онлайн-аянтчаларда MegaPay аркылуу төлөөдө.
12.5. Кызмат көрсөтүүлөрдүн төмөнкү категориялары үчүн төлөөдө:
• Котормолор;
• Банк кызматтары;
• Эл аралык которуулар;
• Насыяны төлөө (Банктар);
• Насыяны төлөө (МКК);
• Кайрымдуулук;
• Уюлдук операторлор;
• Чет өлкөлүк операторлор;
• Менчик ээлеринин шериктештиги;
• Коммуналдык кызматтар;
• Юридикалык жак. коммуналдык кызматтары;
• КУЭТ;
• Интернет провайдерлери;
• Интернет кызматтары;
• Социалдык тармактар;
• Коммерциялык телекөрсөтүү;
• Катталган байланыш;
• Онлайн- оюндар;
• Такси.

13. Акциянын Уюштуруучусу push-билдирүүлөрдү жөнөтүү, ошондой эле https://megapay.kg/ сайтында жана MegaPay мобилдик тикемесинде маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу, өзгөртүүлөр жөнүндө MegaPay колдонуучуларына билдирүү менен, ушул Шарттарды каалаган убакта толуктоо жана/же өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

14. Даттануулар же дооматтар келип чыккан учурда, Акциянын катышуучулары колдоо кызматына +996 (555) 500 000 (*500) телефону аркылуу кайрылса болот. MEGA абоненттери үчүн чалуу акысыз.

15. Маанилүү! Акцияга катышуу үчүн MegaPay тиркемесин 3.7.3 жана андан жогорку версияга чейин жаңылоо зарыл.